1
התרופה סיאליס, פועלת באופן דומה לוויאגרה. התרופה משפרת את התפקוד המיני של הגבר הסובל מהעדר זקפה או בעיות זקפה, באמצעות הגברת זרימת הדם לפין. החומר הפעיל בתרופה זו, מסייע בהרחבת כלי הדם ובכך מסיי

Comments

Who Upvoted this Story

What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments