1
אבחנה של אימפוטנציה מתבצעת בכמה דרכים: ראשית כל הרופא המומחה בתחום יבדוק את האדם בבדיקות דם כלליות, על מנת לאבחן בעיות שונות שיכולות להסב אין אונות לאדם. מעבר לכך, הרופא יבדוק את מערכת המין של ה

Comments

Who Upvoted this Story

What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments